Ga naar de inhoud

myStromer wint pantentzaken tegen Revolt Zycling

GALLEN (CH)/ DÜSSELDORF (D) – In een proces over patentschending heeft het Zwitserse octrooigerecht in januari 2024, net als het UPC een tijd geleden deed, uit voorzorg een productie- en verkoopverbod opgelegd aan Revolt Zycling AG.

myStromer AG geeft aan veel belang te hechten aan zijn kwaliteitsbelofte en investeert in verkeersveiligheid en de verdere ontwikkeling en de optimalisatie van speed-pedelecs. In het verlengde daarvan leveren ze ook veel inspanningen om de Stromer-technologieën te beschermen en het intellectueel eigendom te onderhouden. Tegen deze achtergrond waarschuwde Stromer in het voorjaar van 2023 formeel Revolt Zycling AG voor het ongeoorloofd gebruik van een van haar octrooibeschermde uitvindingen, nadat een minnelijke oplossing – volgens myStromer – toen niet mogelijk was.

myStromer en Revolt Zycling schikken UPC-verbod

De in 2023 door Revolt Zycling AG gelanceerde e-bikes van het merk OPIUM (foto boven) zouden het patent hebben geschonden. “In de zomer van 2023 en januari 2024 hebben twee onafhankelijke rechtbanken de patentinbreuk met een vonnis bevestigd,” aldus myStromers in een persverklaring. “Aan de ene kant verbood het Unified Patent Court (UPC – Lokale Kamer Düsseldorf) Revolt Zycling AG via een voorlopige uitspraak de distributie van de betwiste e-bikes in verschillende markten van de Europese Unie (Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland). Dit werd door middel van een minnelijke schikking afgehandeld waarbij Revolt Zycling AG de patentschending erkende.”

Recentelijk heeft het Zwitserse Federale Octrooigerecht op 23 januari 2024 Revolt Zycling AG een voorlopig productie- en verkoopverbod opgelegd voor Zwitserland en Liechtenstein wegens patentinbreuk.

OPIUM veranderde vorig jaar al de constructie

In een toelichting aan NieuwsFiets.nu zegt George Merachtsakis, CEO van Revolt Zycling, dat zij maanden geleden hun ontwerp hebben gewijzigd. “Daarom hebben we besloten geen kosten meer te genereren en ons terug te trekken uit het proces. Met Stromer werd een overeenkomst bereikt. Daarmee erkennen wij uiteraard dat wij inbreuk hebben gemaakt op het patent. Maar het is niet zo dat we de zaak in de EU hebben verloren, omdat er nooit een rechtszitting heeft plaatsgevonden. Wij hebben ons eerder uit de procedure teruggetrokken,” verklaart Merachtsakis. “Wij beschikken niet over frames met de originele constructie. Wij leveren pas sinds maanden de nieuwe frames. Deze mogen wij in alle landen aanbieden en verkopen. OPIUM veranderde vorig jaar al de constructie en behaalde met deze wijziging nog betere prestatieresultaten. We zullen ons blijven concentreren op onze innovatieve oplossingen, in plaats van een onuitsprekelijke juridische strijd te voeren met concurrenten op de markt. De markt zal het succes bepalen en niet de juryleden. Vanuit deze overtuiging investeren wij liever in hoogwaardige oplossingen in het belang van onze klanten dan in dure processen.”